KANCELARIA PRAWNA

POZNAŃ BERLIN ST. ETIENNE LONDYN

PROFIL

Jesteśmy poznańską kancelarią prawną specjalizującą się w obsłudze spółek prawa handlowego, zwłaszcza działających na rynku komunalnym, budowlanym i handlowym oraz jednostek samorządu terytorialnego …

CEO

Założycielem Kancelarii jest radca prawny Michał Kublicki, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swą drogę zawodową zaczynałem w roku 2001 jako stażysta w jednej z …

ZESPOŁ

Jako osoba zarządzająca Kancelarią w Poznaniu, działam w zespole trzech radców prawnych oraz stale współpracuję z dwoma zaprzyjaźnionymi kancelariami radcowskimi i adwokacką oraz biurem …

Nasza oferta

Od samego początku swojej drogi zawodowej zajmuję się głównie obsługą samorządu szczebla gminnego, w tym problematyką spółek komunalnych, będąc m.in. członkiem rady nadzorczej. Drugą specjalizacją jest obsługa spółek prawa handlowego działających na rynku typowo komercyjnym, główne rolnym i budowlanym. Przez wiele lat pracy jako radca prawny miałem okazję zetknąć się chyba ze wszystkimi rodzajami spraw, także stricte prywatnymi sprawami moich Klientów.

Specjalizacje

Zakładanie spółek, bieżąca obsługa korporacyjna, przekształcenia i fuzje, optymalizacje podatkowe, sporządzanie opinii prawnych, ekspertyz i audytów.

Kompleksowa obsługa prawna gminy i powiatu, przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał organów stanowiących, sporządzanie opinii prawnych we wszelkich sprawach administracyjnych, pomoc prawna przy sporządzaniu umów i porozumień, których stroną jest gmina/powiat/województwo z uwzględnieniem zasad wynikających z prawa zamówień publicznych oraz innych przepisów szczególnych, obsługa prawna sesji rady gminy/powiatu.

Wyszukiwanie lokalizacji, kojarzenie partnerów biznesowych, analiza stanu prawnego nieruchomości, kompleksowa obsługa prawna inwestycji

Restrukturyzacja zatrudnienia i spory pracownicze

Kontakt

MICHAŁ KUBLICKI
7R LEGAL

ul. Garbary 100/11
61-757 Poznań

(+48) 691 555 020
kancelaria@kublicki.pl